One produccions

La missió

ONE PRODUCCIONS és un client del qual ja vam treballar conjuntament anteriorment. Però aquesta vegada ens va comentar que volia renovar estèticament la seva pàgina web.

Client

One Produccions

tipus

 Restyling

Web

La nostra Proposta

La primera fase d’idear una proposta va ser senzilla, ja que el client ja tenia una idea clara del que volia. Tan clara que ens va mostrar una maqueta del que li va idear una dissenyadora independent. És així que vam passar directament a la segona fase d’avaluació tècnica, tenint en compte les especificacions que els interessava tindre. Una vegada trobat la forma ideal per complir totes les especificacions demanades vam passar a la fase d’execució, fins a acabar-la.